Autorizēties Latviešulv
Pievienot sludinājumu

Noteikumi


Sludinājuma servisa/komunikācijas platformas tirgo.lv lietošanas noteikumi:

 

1. Lietotājs – privātpersona vai juridiska persona, kas ievieto sludinājumus vai jebkāda veida informāciju tirgo.lv.

1.2. Tirgo.lv serviss paredzēts lojālu lietotāju sludinājumu ievietošanai un turpmākai publicēšanai internetā.

1.3. Ievietojot sludinājumu tirgo.lv, lietotājs piekrīt tirgo.lv  lietošanas noteikumiem.

1.4. Ievietojot sludinājumu tirgo.lv, lietotājs piekrīt, ka lietotāja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijasun Eiropas Savienības, kā arī attiecīgo valstu likumdošanu,  kurās būs pieejami sludinājuma servisa tirgo.lv pakalpojumi.

1.5. Sludinājumu servisa lietotāju ērtībai un dažādu pārlūkprogrammu pareizai darbībai tiek izmantoti cookie faili, kuri atrodas lietotāja datorā.
Cookie faili tiek izmantoti, lai saglabātu lietotāja iestatījumus, ekrāna izšķirtspēju un krāsu dziļumu, vēlamo portāla valodas versiju, šķirošanas metodes, uzstādījumu par izvēlēto valūtu un t.t.
Failu cookie dati netiek nodoti trešajām personām un uzglabāti saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas likumdošanas ieteikumiem un prasībām par personas datu aizsardzību.Sludinājumu portāla tirgo.lv  vietne arī tiek izmantota trešo personu reklāmas kompānijām, piemēram, Google Adsense, kā arī statistikas sistēmām, kuras ģenerē savus cookie. Uz tiem arī attiecas Eiropas Savienības un Latvijas likumdošanas prasības par personas datu aizsardzību.

 

Privātuma politika

Esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

 

2. Personas datu ieguve un izmantošana

2.1. Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras tirgo.lv tīmekļa vietnē sniegtas ar lietotāja – privātpersonas vai juridiskas personas  piekrišanu.
2.2. Datu iegūšana var notikt šādi:

2.2.1. Reģistrējoties tirgo.lv mājas lapā var sniegt informācjiu – Vārds, uzvārds, e-pasts, telefona numurs.

2.2.2. Izveidojot saimniecības profilu var sniegt informāciju – Saimniecības nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, e-pasts, telefona numurs, mājas lapas adrese.

2.2.3. Ievietojot sludinājumu var sniegt informāciju par piedāvāto produktu, kontaktinformāciju.

 

3. Iegūto klienta personas datu izmantošana

3.1. Personas datus Vārds, Uzvārds, e-pasts, telefona numurs izmanto personas reģistrēšanas un identificēšanas nolūkos tirgo.lv tīmekļa vietnē.

3.2. Datus par saimniecību nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru, telefonu, mājas lapas adresi izmanto publiskai attēlošanai tirgo.lv tīmekļa vietnē.

3.3. Sludinājumu saturošā informācija tiek attēlota publiski tirgo.lv tīmekļa vietnē..

3.4. Izmantojot iegūtos personas datus, mēs varam informēt tirgo.lv lietotājus par gaidāmajiem notikumiem, kampaņām un jaunumiem. Lietotāji, kuri mūsu jaunāko ziņu izsūtni vai informāciju par viņus, iespējams, interesējošām precēm saņemt nevēlas, jebkurā laikā var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas saraksta, par to rakstiski informējot uz e-pastu [email protected]

 

4. Klienta personas datu aizsardzība

4.1. Tirgo.lv veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai pilnvarotām personām.

 

5. Privātuma politikas noteikumi un grozījumi

5.1. Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus.

5.2. Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi [email protected].

 

6. Naudas atgriešanas politika.

6.1. Nauda par pirkumiem tirgo.lv tīmekļa vietnē netiek atgriezta.

6.2. Ja tirgo.lv nav pieejams ilgāku laiku, sludinājumu termiņi tiek attiecīgi pagarināti, izņemot gadijumus kad tirgo.lv nav pieejams atsevišķu interneta provaideru, vai nepārvaramas varas dēļ.

 

7. Sludinājumi netiek pieņemti (tiek izdzēsti, var tikt izdzēsti vai arī lietotājs var tikt brīdināts par neatbilstoša satura sludinājumu ar lūgumu to koriģēt ), ja:

7.1. Sludinājumā ir pretlikumīga, amorāla, apvainojoša, krāpnieciska informācija, teksts vai pievienotais attēls.

7.2. Sludinājums ievietots neatbilstošā vai daļēji neatbilstošā tirgo.lv sadaļā. 

7.3. Sludinājumi, kuri nesatur precīzu detalizētu preces, pakalpojumu vai aprakstu vai kuros netiek norādīta svarīga informācija (piemēram: produkta kvalitāte, stāvoklis, materiālis, izmēri, funkcionalitāte, izmantošanas nianses,pieļaujamā lietošanas sfēra ) un pēc attēla nav iespējams identificēt iepriekš minētos datus vai kopumā teksts un fotogrāfijas ir maldinošas.

7.4. Tiek piedāvāts vairāk nekā viens produkts vai pakalpojums, ja sludinājuma teksts ir vispārīgs ar nenoteiktu piedāvātā objekta aprakstu. ( Piem. jebkuri augļi un dārzeņi, visi piena produkti un t.t.) Katrā sludinājumā ir atļauts publicēt tikai vienas noteiktas preces vai pakalpojuma piedāvājumu, norādot detalizētu aprakstu un precīzu cenu. Fotogrāfijās vajadzētu būt redzamai tikai vienai noteiktai prece, kura tiek aprakstīta sludinājuma tekstā. Vienā fotoattēlā jābūt redzāms tikai viens preces rakurss (skatīt 6.8 un 6.9 punktus)

7.5. Sludinājuma tekstā vai pievienotajā attēlā (izņemot tam paredzētos laukus) parādās tālrunis, e-pasts, www links vai cita kontaktinformācija. 

7.6. Sludinājumā nepareizi aizpildīti speciālie lauki, vai ir nekorekta, kļūdaina informācija. 

7.7. Sludinājumā norādīta cena neatbilst patiesībai vai nav minēts par papildu izmaksām. Cenai jābūt galīgai bez jebkuriem papildu nosacījumiem. 

7.8. Netiek pieņemti attēli un fotogrāfijas, kuras neatbilst sludinājuma tekstā aprakstītam piedāvājumam, kā arī sliktā kvalitātē, ja nevar redzēt preces stāvokli. Fotogrāfijās vajadzētu būt redzama tikai viena prece, kura tiek aprakstīta sludinājuma tekstā. Aizliegti vispārēja tipa fotoattēli, kur pārdošanas objekts ir pārstāvēts starpā citiem objektiem un nav dominējošs attēlā

7.9. Ar fotogrāfijām vai attēliem, kuri satur pārāk spilgtu fonu, nedabīskā krāsā, foto izveidota izmantojot grafisku redaktoru (kolāža), ka arī fotoattēli, kuri satur dominējošus uzrakstus, grafiskus ieliktņus, logotipus, kontaktinformāciju vai efektus, kas maina dabisko estētisko attēla izskatu.

7.10. Sludinājumā tiek pārkāptas autortiesības vai preču zīmju tiesības.

7.11. Sludinājumā teksts nav saprotams.

7.12. Sludinājumā tiek prasīta jebkāda priekšapmaksa par piedāvāto objektu vai pakalpojumu. 

7.13. Sludinājums domāts informācijas par lietotājiem vākšanai. 

7.14. Tiek iesniegtas pamatotas citu lietotāju sūdzības.

7.15. Sludinājumā noklusēta svarīga informācija (piemēram - produkta derīguma termiņa beigšanās un tmldz.).

7.16. Sludinājums bez attiecīgās licences numura un konkrētas uzņēmuma kontaktinformācijas, ja objektam vai pakalpojumam nepieciešama licenzēšana. 

7.17. Sludinājumā tiek piedāvāta preču vai pakalpojumu izplatīšana izmantojot tīkla mārketingu MLM. Piedāvājumi ar pelnīšanas iespējām internetā saistitām ar reģistrēšanos, klikšķiem vai citiem apšaubāmiem darbības veidiem.

7.18. Sludinājumā tiek piedāvāts kontrafakts vai kontrabanda. 

7.19. Daudzkārtējos sludinājumos internēta norāde (links) atver lietotāja mājas lapas pirmo lapu. Atļauts norādīt linku, kurš atver internēta lapu ar produkta aprakstu, kas tiek piedāvāts sludinājumā.

7.20. Sludinājumi ir no personāla atlases vai nodarbinātības aģentūrām, izsolēm un citiem sludinājumu servisiem. Kā arī, netiek pieņemti sludinājumi saturošie tekstā vai attēlos cita sludinājumu servisa, izsoles vai nodarbinātības aģentūras logotipu vai reklāmu. Netiek pieņemti publicēšanai interneta linki, kuri satur norādes uz citiem sludinājumu servisiem. 

7.21. Satur norādes uz resursiem, kuri nekorekti apkalpo apmeklētājus, atver uznirstošos logus, ieslēdz skaņas pavadījumus vai veic citas ļaunprātīgas darbības vērstas pret apmeklētājiem vai informācijas sistēmām; satur preču vai pakalpojumu piedāvājumus, kurus aizliegts izvietot tirgo.lv sludinājumos. 

7.22. Satur norādes uz lapām, kuras tiek pārslogotas ar web skaitītājiem, reklāmas blokiem, norādēm uz citam lapām. Tāpat, ja lapās ir maz informācijas, novecojušs saturs vai ir ļoti zemas kvalitātes izgatavojumi, kā arī satur norādes uz lapām, kuras nav saistītas ar sludinājuma saturu. 

7.23. Sludinājumā ir emocionālas nokrāsas teksts, izsaucieni, aicinājumi, lozungi, deklarācijas un jautājumi. Aizliegts izmantot izsaukuma un jautājuma zīmes vai citus simbolus, lai piesaistītu uzmanību. Sludinājuma tekstam jābūt tikai informatīvam.

7.24.  Sludinājumi atkārtojas ar vienādu tekstu vai satur identiskas norādes. Katra sludinājuma tekstam jābūt unikālam ar norādi uz konkrētu produkta aprakstu, kas tiek piedāvāts sludinājumā.

7.25. Sludinājumi, kuri var būt orientēti uz nepieprasītās korespondences un reklāmas brošūras izplatīšanu, saistīti ar citām uzbāzīgām reklāmas metodēm vai agresīvu mārketingu.

7.26. Ja sludinājums tiek dzēsts tirgo.lv noteikumu neievērošanas dēļ, sludinājuma ievietošanas iespēja netiek atgriezta lietotāja kontā.

 

8. Kārtības noteikumi: 

8.1. Ja atkārtoti vai ļaunprātīgi tiek pārkāpti tirgo.lv noteikumi, tirgo.lv administrācijai ir tiesības liegt lietotājam turpmāku sludinājumu iesniegšanu un slēgt profilu. Profila slēgšanas gadījumā personīgajā kontā atlikusī summa netiek atgriezta lietotājam. 

8.2. Tirgo.lv ir tiesīgs sniegt informāciju par lietotāju Latvijas Republikas varas iestādēm un cietušajām personām pēc oficiāla pieprasījuma Latvijas Republikas vai atticiego valstu kādā ir pieejams tirgo.lv,  likumdošanas kārtībā. 

 

9. Maksas sludinājumi:

9.1. Maksas sludinājumus iespējams izcelt BOLD (tie izcelsies uz citiem sludinājumiem ar zaļu fonu)

9.2. Iespējams sludinājumam pievienot vairākus attēlus

9.3. Maksas sludinājumu skaits netiek ierobežots, izņemot vairāku vienādu sludinājumu atkārtošanas gadijumā.

9.4. Papildus augstākminētajam ir iespējami papildus maksas pakalpojumi – kā reklāmas iespējas tirgo.lv vietnē, iespēja vienoties par regulārām produktu piegādēm, tirgo.lv var kļūt par Jūsu pārdošanas menedžeri meklējot  Jums izdevīgākos tirdzniecības ceļus. Vairāk informācijas varat iegūt rakstot uz [email protected]

 

10. Pušu atbildība

10.1. Lietotājs pilnā mērā ir atbildīgs par sludinājuma saturu, Latvijas Republikas likumdošanas, kā arī attiecīgas valsts likumdošanas kādā valodā ir pieejams portāls tirgo.lv  kā arī  komunikācijas platformas tirgo.lv  lietošanas noteikumu, autortiesību, saimniecisko tiesību un preču zīmju pārkāpumiem. 

10.2. Komunikācijas platformas/ portāla tirgo.lv administrācija un īpašnieki nav atbildīgi par zaudējumiem vai neērtībām saistītām ar sludinājumu saturu, tirgo.lv darbību vai nepieejamību, izņemot Sludinājuma portāla tirgo.lv lietošanas noteikumu 6.2. punktu.

10.3. Tirgo.lv nenes atbildību par nekvalitatīva produkta iegādi vai nesavlaicīgi piegādātu produktu kā arī visus iespējamos zaudējumus kas ir radušies nekvalitatīvas preces iegādē vai nesavlaicīgas piegādes dēļ. Izņemot gadijumus kad produkta piegādi un tā kvalitāti garantē tirgo.lv.

10.4. Ja jums ir sūdzības par kāda lietotāja produkcijas, piegādes kvalitāti vai arī citu objektīvu iemeslu dēļ tirgo.lv ir pieejama lietotāju vērtēšanas iespēja - 5 zvaigžņu sistēma, kas ļauj objektīvi novērtēt pārdevēja uzticamību izmantojot citu pieredzi. Ja Jums ir pamatotas sūdzības par kāda lietotāja sniegto pakalpojumu un/vai produktu kvalitāti varat rakstīt mums [email protected].

 

11. Noteikumu izmaiņu kārtība:

11.1. Sludinājumu portāla tirgo.lv lietošanas noteikumi var tikt mainīti, izmaiņas stājas spēkā no publikācijas brīža tirgo.lv mājas lapā.